Welk Haagse initiatief heeft het afgelopen jaar de grootste
bijdrage geleverd aan het Haagse muzikale landschap?